Zes vragen
Over mastersroeien
 

Masters-wedstrijden zijn boord-aan-boordwedstrijden over 1000 meter voor roeiers van 27 jaar en ouder. Elke heat-winnaar ontvangt een blik.
Voorbeelden zijn de FISA Masters (in wisselende landen), de Euro Masters in München (die georganiseerd wordt in jaren waarin de FISA Masters buiten Europa is) en de Dutch Masters Open (jaarlijks, op de roeibaan bij TOR in Tilburg).

De redactie van Roei! is benieuwd naar ervaringen van lezers met Masters-wedstrijden.
Uitgebreide antwoorden zijn welkom!


1. Wat is je leeftijd?
 onder 27 jaar
 27 t/m 43 jaar
 44 jaar of ouder

2. Heb je wel eens deelgenomen aan Masters-wedstrijden?
 ja -> Ga verder onder ZO JA
 nee -> Ga verder onder ZO NEE

ZO JA

3. Met welke Masters-wedstrijd(en) heb je meegedaan?
Kruis alle wedstrijden aan waar je ooit aan deelgenomen hebt.
 FISA Masters
 EURO Masters
 Dutch Masters Open
 een andere: 


4. Wat vind je het leukste aan die wedstrijden?


5. Wat zou eraan verbeterd moeten worden?
ZO NEE

3. Had je, voor je het artikel in Roei! of het bericht in de KNRB-ledenpost las, gehoord van Masters-wedstrijden?
 ja
 nee

4. Wat vind je de sterke punten van die wedstrijden?


5. En wat vind je de zwakke punten?

6. Wat kan Dutch Masters Open volgens jou doen om meer deelnemers te trekken, en wat zou jou stimuleren om deel te nemen?
Als je eventueel wilt meedenken, meepraten, geef dan hier ook je naam en e-mailadres op.


Bedankt voor je moeite!